On-line přihláška

Staňte se i Vy dobrovolným záchranářem!

Jak na to? Je Vám 15 let a více? Napište na nám na mail: . Na základě zaslaného emailu Vás bude kontaktovat někdo z vedení sdružení. Následně se dohodnete na prvním osobním setkání, ať už individuálně anebo v rámci nějaké naší akce.

Za jak dlouho se stanu členem? Po účasti na první akci se stává ze zájemce čekatel. Získá přístup do členské sekce stránek, kde může diskutovat s ostatními členy, hlásit se na akce, apod. Po minimálně třiměsíční lhůtě, po složení zkoušky ze základů první pomoci a po uhrazení členského příspěvku může požádat o přijetí za člena. Přijetí projedná na svém nejbližším jednání Rada sdružení.

Mám to k vám docela daleko. Mohu se i tak přidat? To záleží na mnoha okolnostech. Pokud máte čas a prostředky na relativně častou účast na akcích, zejména na školení a výcviku, pak není problém. Profesionální zdravotníci či jiné záchranářské profese se mohou podílet i jen na několika vybraných akcích do roka. Dětem a mládeži však při velké vzdálenosti přihlášení nedoporučujeme. Bývá velký problém s možností účasti a to nejen kvůli dopravě.


© Záchranáři Žatec, z.s.