On-line přihláška

Staňte se i Vy dobrovolným záchranářem!

Jak na to? Vyplněním této on-line přihlášky vyslovujete zájem podílet se na činnosti sdružení Záchranáři Žatec, z.s. Na základě tohoto zájmu Vás bude kontaktovat někdo z vedení sdružení. Následně se dohodnete na prvním osobním setkání, ať už individuálně anebo v rámci nějaké naší akce.

Jak se mohu podílet na činnosti sdružení? Ve sdružení máme několik typů členství. V elektronické přihlášce si vyberete, který typ členství Vám vyhovuje. Pro představu uvádíme stručné vysvětlení ke každému typu.

  • Aktivní člen se podílí na aktivitách sdružení, postupně získává znalosti a dovednosti a na základě zkoušek též různý stupeň laické zdravotnické odbornosti, pokud náhodou není zdravotníkem profesionálním. Od aktivních členů se očekává účast na většině akcí, samozřejmě se bere částečně ohled na zaměstnání/školu a případnou větší vzdálenost bydliště. V takových případech se vyberou během roku ty nejdůležitější akce, kdy je účast na nich přínosem pro člena i pro sdružení. U aktivního člena laika však zůstává podmínkou udržování znalostí a dovedností z první pomoci, které jsou pravidelně přezkušovány.

  • Mladý člen je obdobou člena aktivního, jen s ohledem na věk 15-17 let se nezúčastňuje klasické zásahové činnosti a po splnění příslušných norem první pomoci ošetřuje na zdravotnických asistencích lehká poranění pod dohledem dospělého zdravotníka.

  • Externí člen je profesionální zdravotník nebo nezdravotnický záchranář (např. hasič, kynolog), který se - obvykle kvůli vzdálenosti nebo časovému vytížení - zúčastňuje jen několika vybraných akcí v roce. Vzhledem ke své profesi je však dostatečně erudovaný a pro sdružení je tak přínosem i bez pravidelné účasti na školení a výcviku.

  • Podporující člen se nemůže z různých důvodů podílet na aktivním životě sdružení (vzdálenost, zdravotní stav a věk, ale i dlouhodobé neplnění požadavků na interní vzdělávání členů-laiků), a přesto chce sdružení zásadně podporovat. Potom má možnost podporovat sdružení alespoň členským příspěvkem a morálně. Nemá žádné povinnosti kromě úhrady členského příspěvku, ale samozřejmě má i omezená práva včetně hlasovacího.

Za jak dlouho se stanu členem? Po účasti na první akci se stává ze zájemce čekatel. Získá přístup do členské sekce stránek, kde může diskutovat s ostatními členy, hlásit se na akce, apod. Po minimálně třiměsíční lhůtě, po složení zkoušky ze základů první pomoci a po uhrazení členského příspěvku může požádat o přijetí za člena. Přijetí projedná na svém nejbližším jednání Rada sdružení. U externích a podporujících členů je postup individuální, Členové KMZ se přijímají do kolektivu víceméně na druhé schůzce. Nejsou přímo členy sdružení. V 15 letech mohou po splnění zkoušky ze základů první pomoci požádat o přijetí za mladého člena sdružení.

Mám to k vám docela daleko. Mohu se i tak přidat? To záleží na mnoha okolnostech. Pokud máte čas a prostředky na relativně častou účast na akcích, zejména na školení a výcviku, pak není problém. Profesionální zdravotníci či jiné záchranářské profese se mohou podílet i jen na několika vybraných akcích do roka. Dětem a mládeži však při velké vzdálenosti přihlášení nedoporučujeme. Bývá velký problém s možností účasti a to nejen kvůli dopravě.

Přihlašovací formulář
+420
Ulice
č.p.
PSČ
Obec a případně pošta
..
- Opište toto číslo do políčka!


© Záchranáři Žatec, z.s.