Členové sdružení

Členové sdružení

Činní členové (od 18 let)

os. č. Jméno Zařazení Funkce, odbornost, specializace
1035 Beranová Jitřenka zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
3025 Dlouhý Stanislav zdravotník člen PP, zdravotník zotavovacích akcí, lektor PP
1044 Geisselová Andrea zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, student zdr. záchranář
1002 Jurnečka Slavomil, Bc. zdr. záchranář ředitel spolku, zdr. záchranář, hasič-VDr JSDH, instruktor PP
2038 Kolaja Milan zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, student všeob. lékařství
2041 Lhotský Tomáš zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
2015 Mach Jan, Ing. zdr. záchranář velitel spolku, zdr. záchranář
2007 Rott Michal, DiS. všeobecná sestra zástupce ředitele spolku, všeobecná sestra, zdravotnický intruktor ČČK
1019 Tománková Pavlína zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
1014 Uďanová Zdenka, Ing. zdravotník revizor účetnictví, zdravotník zotavovacích akcí, školitel PP, sanitář
1018 Veselá Marie zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, kynolog

Mladí členové (15-17 let)

os. č. Jméno Zařazení Funkce, odbornost, specializace
2034 Fára Ladislav ml. člen základy PP, hasič JSDHO

Podporující členové

os. č. Jméno Zařazení
1024 Andršová Markéta praktická sestra praktická sestra, školitel PP, řidič ZDS
3022 Bruthans Petr, DiS. zdr. záchranář zdr. záchranář
1016 Čechurová Lenka, MUDr. lékař lékař, instruktor PP, maskér
1042 Forejtová Eva, Bc. zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
3003 Ibl Petr, MUDr. lékař vedoucí lékař ZZS, at. interna+UM, odborný garant sdružení
2037 Jesinková Markéta, Bc. zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, student zdr. záchranář
1017 Kalousková Naděžda, Ing. člen Policie ČR
3028 Kolminovský Petr zdravotník řidič záchranář ZZS
1039 Kotlínová Barbora zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, sanitářka
2018 Kovanda Jiří člen základy PP, hasič JSDH, hasič HZSP
3026 Kuba Radim, Mgr. zdravotník člen PP, zdravotník zotavovacích akcí, lektor PP
1043 Kulhánek Karel člen
1004 Lálová Anna, DiS., Bc. zdr. záchranář zdr. záchranář
2011 Lehoučková Denisa, Ing. zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
1045 Michálek Bohumil zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, student SZŠ
2032 Mojzes Miroslav, DiS. zdr. záchranář zdr. záchranář
1030 Pinkr Grafnetterová Anna, Mgr. člen základy PP
2004 Pinkr Tomáš, Mgr. zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, instruktor PP
3024 Říha Roman, Ing. zdravotník člen PP, zdravotník zotavovacích akcí, lektor PP, řidič ZDS, hasič
2029 Švolba Jakub, Bc. zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, student zdr. záchranář, řidič ZDS, CLS provider, hasič JSDH
3023 Tauchen Zuzana, Ing. zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, školitel PP, specializace v PP, AZ AČR, CLS provider, NAEMT TCCC instruktor
1047 Umlaufová Simona zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, student zdr. záchranář

Kolektivní členové (organizace, firmy)

Vladislav Korecký - Dopravní zdravotnická služba Kryry
Ondřej Vladař
In memoriam
  • Ondřej Vladař
  • * 12. května 1986
  • † 30. září 2006
Čekatelé na členství

Čekatelé (od 18 let)

Jméno Zařazení Funkce, odbornost, specializace
Borl Tomáš
Dekař Miroslav
Dobrý Jan student všeob. lékařství
Hulák Lukáš
Juha Ondřej
Kavan Matěj
Kiliková Veronika student SZŠ
Lhotský Antonín řidič ZDS
Malíková Petra student zdr. záchranář
Nečina Miroslav, DiS. řidič ZZS, student zdr. záchranář
Volfová Kristina

Mladí čekatelé (14-17 let)

Jméno Zařazení
Hamous Ondřej student SZŠ
Chlumecká Karolína
Michálková Kristýna student SZŠ
Strnad Jakub mladý hasič
Použité zkratky:
AČR
Armáda České republiky
AED
Automatizované externí defibrilátory
DZZ
diplomovaný zdravotnický záchranář (studijní obor VZŠ)
JSDH
jednotka sboru dobrovolných hasičů (druh jednotky požární ochrany)
NZP
nižší zdravotnický pracovník (sanitář, ošetřovatelka, řidič ZZS,..)
PP
první pomoc
SZŠ
střední zdravotnická škola
VDr
velitel družstva (funkce zejm. v jednotkách požární ochrany)
VZŠ
vyšší zdravotnická škola

© Záchranáři Žatec, z.s.