Členové sdružení

Členové sdružení

Činní členové (od 18 let)

os. č. Jméno Zařazení Funkce, odbornost, specializace
1024 Andršová Markéta zdravotník velitel sdružení, zdravotník zotavovacích akcí, školitel PP, řidič ZDS, student SZŠ
1035 Beranová Jitřenka zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
2027 Beranová Pavla zdravotník revizor účetnictví, zdravotník zotavovacích akcí
1044 Geisselová Andrea zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
2037 Jesinková Markéta zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, student SZŠ
1002 Jurnečka Slavomil, DiS. zdr. záchranář ředitel sdružení, zdr. záchranář, hasič-VDr JSDH, instruktor PP
2038 Kolaja Milan zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
1039 Kotlínová Barbora zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
2018 Kovanda Jiří člen základy PP, hasič JSDH
1043 Kulhánek Karel člen
2015 Mach Jan, Bc. zdr. záchranář zdr. záchranář
2039 Mašínová Barbora člen student SZŠ
1045 Michálek Bohumil zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
1046 Pergerová Kristýna zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
1030 Pinkr Grafnetterová Anna, Mgr. člen základy PP
2004 Pinkr Tomáš, Bc. zdravotník člen Rady sdružení, instruktor PP
2007 Rott Michal zdravotník zdravotnický asistent
2029 Švolba Jakub zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, student SZŠ, hasič JSDH
1019 Tománková Pavlína zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
1014 Uďanová Zdenka, Ing. zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, školitel PP
1018 Veselá Marie zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, kynolog

Mladí členové (15-17 let)

os. č. Jméno Zařazení Funkce, odbornost, specializace
2040 Balogová Helena ml. člen
2034 Fára Ladislav ml. člen
2041 Lhotský Tomáš ml. člen
2042 Šašková Eva ml. člen

Externí členové (zdrav. pracovníci nebo členové složek IZS)

os. č. Jméno Zařazení Funkce, odbornost, specializace
3022 Bruthans Petr, DiS. zdr. záchranář zdr. záchranář
3025 Dlouhý Stanislav zdravotník člen PP, zdravotník zotavovacích akcí, lektor PP
3003 Ibl Petr, MUDr. lékař vedoucí lékař ZZS, at. interna+UM, odborný garant sdružení
3028 Kolminovský Petr záchranář řidič záchranář ZZS
1004 Lálová Anna, DiS. zdr. záchranář zdr. záchranář
2032 Mojzes Miroslav zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, zdravotnický asistent, student zdr. záchranář
3009 Zelenková Iva zdr. záchranář zdr. záchranář, zdravotní sestra

Podporující členové

os. č. Jméno Zařazení
3027 Čepl Josef zdravotník ZZA, ošetřovatel
1042 Forejtová Eva člen
2033 Hloušková Barbora zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
1040 Hrabáček Tomáš člen základy PP, hasič JSDH
1017 Kalousková Naděžda, Ing. člen Policie ČR
3026 Kuba Radim, Mgr. zdravotník člen PP, zdravotník zotavovacích akcí, lektor PP
2035 Lajsznerová Lucie člen student SZŠ
2011 Lehoučková Denisa, Bc. zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
2036 Růžičková Nikola člen
3024 Říha Roman, Ing. zdravotník člen PP, zdravotník zotavovacích akcí, lektor PP
3023 Tauchen Zuzana, Ing. zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, školitel PP, specializace v PP
3013 Tománek Miroslav zdravotník zdravotník zotavovacích akcí

Kolektivní členové (organizace, firmy)

Vladislav Korecký - Dopravní zdravotnická služba Kryry
Ondřej Vladař
In memoriam
  • Ondřej Vladař
  • * 12. května 1986
  • † 30. září 2006
Čekatelé na členství

Čekatelé (od 18 let)

Jméno Zařazení Funkce, odbornost, specializace
Eichelmannová Radka
Lhotský Antonín řidič ZDS
Müllerová Izabela
Nečina Miroslav řidič ZZS
Panning Štěpán zdravotnický asistent, student zdr. záchranář
Smolíková Tereza
Umlaufová Simona
Vondráček Martin zdravotnický asistent, student zdr. záchranář
Zugar Tomáš

Mladí čekatelé (14-17 let)

Jméno Zařazení
Švarcová Lucie
Použité zkratky:
AČR
Armáda České republiky
AED
Automatizované externí defibrilátory
DZZ
diplomovaný zdravotnický záchranář (studijní obor VZŠ)
JSDH
jednotka sboru dobrovolných hasičů (druh jednotky požární ochrany)
NZP
nižší zdravotnický pracovník (sanitář, ošetřovatelka, řidič ZZS,..)
PP
první pomoc
SZŠ
střední zdravotnická škola
VDr
velitel družstva (funkce zejm. v jednotkách požární ochrany)
VZŠ
vyšší zdravotnická škola

© Záchranáři Žatec, z.s.