Členové sdružení

Členové sdružení

Činní členové (od 18 let)

os. č. Jméno Zařazení Funkce, odbornost, specializace
1024 Andršová Markéta zdravotník velitel sdružení, zdravotník zotavovacích akcí, školitel PP, řidič ZDS, student SZŠ
1035 Beranová Jitřenka zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
2027 Beranová Pavla zdravotník revizor účetnictví, zdravotník zotavovacích akcí
3022 Bruthans Petr, DiS. zdr. záchranář zdr. záchranář
1042 Forejtová Eva člen
2033 Hloušková Barbora zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
1040 Hrabáček Tomáš člen základy PP, hasič JSDH
2037 Jesinková Markéta člen student SZŠ
1002 Jurnečka Slavomil, DiS. zdr. záchranář ředitel sdružení, zdr. záchranář, hasič-VDr JSDH, instruktor PP
2038 Kolaja Milan člen
1039 Kotlínová Barbora zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
1043 Kulhánek Karel člen
1004 Lálová Anna, DiS. zdr. záchranář zdr. záchranář
2015 Mach Jan, Bc. zdr. záchranář zdr. záchranář
2039 Mašínová Barbora člen student SZŠ
2032 Mojzes Miroslav zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, zdravotnický asistent, student zdr. záchranář
1030 Pinkr Grafnetterová Anna, Mgr. člen základy PP
2004 Pinkr Tomáš, Bc. zdravotník člen Rady sdružení, instruktor PP
1041 Štěpánek Pavel zdravotník student zdr. záchranář
2029 Švolba Jakub zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, student SZŠ, hasič JSDH
3013 Tománek Miroslav zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
1019 Tománková Pavlína zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
1014 Uďanová Zdenka, Ing. zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, školitel PP
1018 Veselá Marie zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, kynolog

Mladí členové (15-17 let)

os. č. Jméno Zařazení Funkce, odbornost, specializace
2034 Fára Ladislav ml. člen

Externí členové (zdrav. pracovníci nebo členové složek IZS)

os. č. Jméno Zařazení Funkce, odbornost, specializace
3025 Dlouhý Stanislav zdravotník člen PP, zdravotník zotavovacích akcí, lektor PP
1032 Hejnová Jana zdravotní sestra zdravotní sestra
3003 Ibl Petr, MUDr. lékař vedoucí lékař ZZS, at. interna+UM, odborný garant sdružení
3028 Kolminovský Petr záchranář řidič záchranář ZZS
2007 Rott Michal zdravotník zdravotnický asistent
3009 Zelenková Iva zdr. záchranář zdr. záchranář, zdravotní sestra
2019 Zima Jakub člen základy PP, hasič JSDH

Podporující členové

os. č. Jméno Zařazení
3027 Čepl Josef zdravotník ZZA, ošetřovatel
1017 Kalousková Naděžda, Ing. člen Policie ČR
2018 Kovanda Jiří člen základy PP, hasič JSDH
3026 Kuba Radim, Mgr. zdravotník člen PP, zdravotník zotavovacích akcí, lektor PP
2035 Lajsznerová Lucie člen student SZŠ
2011 Lehoučková Denisa, Bc. zdravotník zdravotník zotavovacích akcí
2036 Růžičková Nikola člen
3024 Říha Roman, Ing. zdravotník člen PP, zdravotník zotavovacích akcí, lektor PP
3023 Tauchen Zuzana, Ing. zdravotník zdravotník zotavovacích akcí, školitel PP, specializace v PP

Kolektivní členové (organizace, firmy)

Vladislav Korecký - Dopravní zdravotnická služba Kryry
Ondřej Vladař
In memoriam
  • Ondřej Vladař
  • * 12. května 1986
  • † 30. září 2006
Čekatelé na členství

Čekatelé (od 18 let)

Jméno Zařazení Funkce, odbornost, specializace
Eichelmannová Radka
Geisselová Andrea
Macke Lukáš řidič ZZS
Nečina Miroslav řidič ZZS
Nečinová Veronika
Panning Štěpán zdravotnický asistent, student zdr. záchranář
Pergerová Kristýna
Smolíková Tereza
Vondráček Martin zdravotnický asistent, student zdr. záchranář
Zugar Tomáš

Mladí čekatelé (14-17 let)

Jméno Zařazení
Balogová Helena
Lhotský Tomáš
Michálek Bohumil
Müllerová Izabela
Spurná Jana
Švarcová Lucie
Použité zkratky:
AČR
Armáda České republiky
AED
Automatizované externí defibrilátory
DZZ
diplomovaný zdravotnický záchranář (studijní obor VZŠ)
JSDH
jednotka sboru dobrovolných hasičů (druh jednotky požární ochrany)
NZP
nižší zdravotnický pracovník (sanitář, ošetřovatelka, řidič ZZS,..)
PP
první pomoc
SZŠ
střední zdravotnická škola
VDr
velitel družstva (funkce zejm. v jednotkách požární ochrany)
VZŠ
vyšší zdravotnická škola

© Záchranáři Žatec, z.s.