Dětský tábor Zálesák

ukázky činnosti záchranářů

Sádek u Žatce, 13. července 2005

Občanské sdružení Dětem pro radost (Brigáda kapitalistické práce) pořádá v Sádku u Žatce již tradičně letní tábor pro děti ze Žatecka. Jedno středeční odpoledne na táboře dětem zpestřili svou návštěvou žatečtí dobrovolní záchranáři. Ze všeho nejvíc se táborníkům líbilo maskování různých úrazů, i když se našli jedinci, kteří se na věrně ztvárněná poranění dívat moc nemohli... Oběťmi našich maskérů se rádi stali malí osadníci tábora. Většina z nich si dokonce přála, aby si mohli namaskované rány nechat až do návratu domů a vystrašit tak maminky a tatínky. Někteří byli poněkud zklamaní, když jsme jim řekli, že by se naše díla během spaní stejně zničila a že se proto musejí nejpozději večer odmaskovat. Tak jsme jim společně s vedoucími udělali alespoň několik snímečků na památku. Na některé z nich můžete kouknout na této stránce, další najdete ve fotogalerii

Podřezané zápěstí Trhání čela od nás nebolí Trochu krve do díry

Kdo měl slabší žaludek nebo kdo už měl vyrobené nějaké to zranění, mohl si prohlédnout naše auto a záchranářské vybavení, naučit se něco z první pomoci a třeba si vyzkoušet umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž na andule. Tím samozřejmě nemyslím naši ředitelku Annu Lálovou, ale resuscitační model.

Zájem o maskování byl veliký Detail práce maskéra Zálesáci záchranáři v akci

S dětmi jsme se rozloučili jak jinak, než zásahem. Využili jsme tři ze "zraněných" táborníků a nafingovali dopravní nehodu s jedním řidičem a dvěma sraženými chodci. Když byli ti vybraní chudáci patřičně osaháni, ofáčováni a změřeni, vrátili jsme je vedoucím, zamávali a zahoukali dětem a pak už jsme se vydali na cestu domů.

Sražený s tepenným krvácením Řidič si natloukl hlavu Nezapomeneme vyšetřit celé tělo

Slávek Jurnečka


*Úvodní strana* *Fotogalerie 2005* *Činnost 2005*