Vítejte na našich stránkách

O sdružení

Záchranáři Žatec, z.s. sdružuje lidi se zájmem o problematiku předlékařské první pomoci i jiných forem záchrany a ochrany obyvatel. V současné době jsou hlavními činnostmi sdružení

  • odborná příprava vlastních členů v oblasti poskytování první pomoci a záchrany osob
  • zabezpečování akcí s větším počtem osob formou zdravotnických hlídek
  • vzdělávání laické veřejnosti, zejména mládeže v poskytování první pomoci,
  • ukázky činnosti záchranářů na akcích pro veřejnost
  • spolupráce při přípravách záchranářských cvičení
  • zásahová činnost na vyžádání od složek IZS
  • organizační pomoc při pořádání akcí jinými subjekty
  • na mnoha akcích spolupracujeme s dalšími organizacemi, zejména s ČČK a dalšími subjekty s obdobným zaměřením, sbory dobrovolných hasičů v okolí a také dalšími organizacemi působícími v Žatci, např. se sdružením Učitelé pro Žatec.

Ustavující valná hromada sdružení proběhla 14. listopadu 2003 a proces registrace mohl začít.
Sdružení bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 27. ledna 2004.

O členství

Členy naší organizace jsou jak profesionální zdravotníci či členové záchranných složek, tak laici se zájmem o první pomoc a záchranářství, kteří projdou odbornou přípravou jako čekatelé. Ve sdružení působí také mládež.

Pokud máte zájem stát se členem Záchranářů Žatec nebo se alespoň přijít podívat mezi nás, využijte některý z kontaktů nebo vyplňte předběžnou elektronickou přihlášku.

Nejbližší očekávané akce

28.05. Velká Černoc: 700 let obce Velká Černoc

28.05. Lipenec: Dětský den

03.06. Žatec: Dětský den ZŠ nám. 28. října

03.06.-05.06. Krásný Dvůr: Okresní kolo hry mladých hasičů Plamen

04.06. Kněžice: Dětský den

06.06. Hlubany: Školení první pomoci pro pracovníky firmy FTE automotive Czechia

08.06. Podbořany: Soutěž HZS Ústeckého kraje v požárním sportu

09.06. Petrohrad: Školení resuscitace pro pracovníky psychiatrické léčebny

11.06. Louny: Den záchranářů Ústeckého kraje

11.06. Tuchořice: Sranda bez plotů

12.06. Telce: Okresní kolo soutěže v požárním sportu SDH

15.06. Žatec: První pomoc hrou pro žáky ZŠ Komenského alej v rámci projektu Na zdravíčko

18.06. Petrohrad: Zahradní slavnost

18.06. Tuchořice: Velká cena sweepsportu - Český pohár mládeže a žen na silnici 2016


© Záchranáři Žatec, z.s.