Vítejte na našich stránkách

O sdružení

Záchranáři Žatec, z.s. sdružuje lidi se zájmem o problematiku předlékařské první pomoci i jiných forem záchrany a ochrany obyvatel. V současné době jsou hlavními činnostmi sdružení

  • odborná příprava vlastních členů v oblasti poskytování první pomoci a záchrany osob
  • zabezpečování akcí s větším počtem osob formou zdravotnických hlídek
  • vzdělávání laické veřejnosti, zejména mládeže v poskytování první pomoci,
  • ukázky činnosti záchranářů na akcích pro veřejnost
  • spolupráce při přípravách záchranářských cvičení
  • zásahová činnost na vyžádání od složek IZS
  • organizační pomoc při pořádání akcí jinými subjekty
  • na mnoha akcích spolupracujeme s dalšími organizacemi, zejména s ČČK a dalšími subjekty s obdobným zaměřením, sbory dobrovolných hasičů v okolí a také dalšími organizacemi působícími v Žatci, např. se sdružením Učitelé pro Žatec.

Ustavující valná hromada sdružení proběhla 14. listopadu 2003 a proces registrace mohl začít.
Sdružení bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 27. ledna 2004.

O členství

Členy naší organizace jsou jak profesionální zdravotníci či členové záchranných složek, tak laici se zájmem o první pomoc a záchranářství, kteří projdou odbornou přípravou jako čekatelé. Ve sdružení působí také mládež.

Pokud máte zájem stát se členem Záchranářů Žatec nebo se alespoň přijít podívat mezi nás, využijte některý z kontaktů nebo vyplňte předběžnou elektronickou přihlášku.

Nejbližší očekávané akce

26.05.-28.05. Krásný Dvůr: Okresní kolo hry mladých hasičů Plamen

02.06. Lubenec: Branný den

02.06. Žatec: Dětský den ZŠ nám. 28. října

02.06.-04.06. Stráž pod Ralskem: Závod seriálu MČR v Truck Trialu

03.06. Louny: Den záchranářů Ústeckého kraje

07.06. Podbořany: Soutěž HZS Ústeckého kraje v požárním sportu

07.06. Petrohrad: Školení resuscitace pro pracovníky psychiatrické léčebny

10.06. Vysoké Třebušice: Závody v motokrosu

10.06. Podbořany: Dětský den


© Záchranáři Žatec, z.s.